Najwierniejszy Żołnierz Hitlera

Sensacje XX Wieku – Najwierniejszy Żołnierz Hitlera

 

Rommel nabrał przekonania, że Niemcy może już tylko uratować usunięcie tego człowieka, który o działaniach na frontach decydował z Berlina lub rezydencji w Alpach Bawarskich. Czy był gotów dokonać zamachu? Tak, był gotów usunąć führera, a nawet go zabić. Erwin Rommel, najwierniejszy żołnierz Hitlera, we wrześniu 1939 roku był komendantem jego Kwatery Głównej. W październiku führer nagrodził go przyznaniem dowództwa 7 dywizji pancernej, tworzącej się w Gerze. Dla Rommla rozpoczynał się czas wielkich sukcesów. Zabłysnął w maju 1940 roku, gdy jego dywizja odniosła wiele zwycięstw we Francji. W lutym 1941 roku otrzymał następne trudne zadanie. Hitler wysłał korpus ekspedycyjny do Afryki, aby pomóc Włochom, którzy nie potrafili wykorzystać wielkiej przewagi, jaką w początkowym okresie mieli nad wojskami brytyjskimi i zaczęli ponosić kompromitujące porażki. Tego zadania Rommel nie mógł jednak wypełnić z braku odpowiednich środków. Jeździł do Hitlera i prosił o pomoc, ten jednak, zajęty wojną ze Związkiem Radzieckim, wprawdzie obiecywał wsparcie, lecz nie dbał o właściwe wyekwipowanie wojsk walczących na drugorzędnym, w ocenie Berlina, froncie w Afryce. Nie tylko Rommel, niegdyś tak wierny żołnierz Hitlera, był załamany jego decyzjami owocującymi pasmem klęsk na wszystkich frontach. Klęska pod Stalingradem wstrząsnęła kadrą oficerską. Najwyżsi dowódcy, zwłaszcza wywodzący się z arystokracji, uznali, że Niemcy może uratować jedynie usunięcie Hitlera i rozpoczęcie negocjacji z aliantami zachodnimi. W marcu 1943 roku Fabian von Schlabrendorff — niemiecki arystokrata, adiutant generała Tresckowa — uznał, że musi wypełnić obowiązek wobec ojczyzny: zabić führera, gdy ten przyjechał na wizytację w rejon Smoleńska. Zamach się nie udał. Ładunek, podstępnie przemycony na pokład samolotu Hitlera, nie wybuchł. Takich prób zamachu było w 1943 roku znacznie więcej. Nie sposób powiedzieć, kiedy Rommel przystąpił do spiskowców planujących obalenie Hitlera. Bez wątpienia stało się to w 1944 roku, kiedy był już dowódcą armii, której zadaniem była obrona północnej Francji przed spodziewaną inwazją. 17 lipca 1944 roku został jednak ciężko ranny. Leżał nieprzytomny w szpitalu, kiedy 20 lipca 1944 r. w Wilczym Szańcu pod Kętrzynem pułkownik Claus hrabia von Stauffenberg postawił pod stołem teczkę z potężnym ładunkiem wybuchowym. Dziwnym zrządzeniem losu Hitler znów ocalał. Pucz został zdławiony, spiskowcy — aresztowani. Torturowani, przyznawali się do winy. Niektórzy wydawali innych. Ppłk Hofacker wymienił nazwisko Rommla. Kłamał. Hitler nie uwierzył w jego zeznania, ale kazał je dostarczyć feldmarszałkowi powracającemu do zdrowia w rodzinnej posiadłości Herrlingen. Posłańcem miał być generał Wilhelm Burgdorf, stary przyjaciel Rommla z czasów wspólnej nauki w szkole piechoty w Dreźnie. Rankiem 14 października generał przyjechał do willi feldmarszałka.

Pobierz – Ściągnij – Download

turbobit.net

Poprzedni wpis
«

(-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) (-_-) .